Project Description

Företagshälsovård

Boka nu

Företagshälsovård

Boka nu

Företagshälsovård

Livsstilsbesiktning, frågor, blodprover 300 olika tester:Hb,Blodsocker,Kolesterol,Lever,Njurar,Sänka mfl. Provsvar uppföljning, verktyg till förbättrande livsstil Offert kontakta Britt-Marie.

BOKA NU

Återbesök

60 min

BOKA NU